Súp Miso Rong Biển Nhật

Súp Miso Rong Biển Nhật


Khối lượng tịnh: 66g

Bar code: 8 936071 070227