THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN

chu-tich

TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM NISSIN khao khát trở thành một TẬP ĐOÀN CÁC NHÃN HIỆU HÀNG ĐẦU, trong đó, chúng tôi xác định rõ chúng tôi như một tập đoàn  sáng tạo và phát triển nên những nhãn hiệu dẫn đầu thị trường.

TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM NISSIN chuyển đổi  loại hình doanh nghiệp sang công ty cổ phần vào năm 2008, khi công ty  cổ phần THỰC PHẨM NISSIN thiết lập một cơ cấu doanh nghiệp trong đó công ty mẹ hỗ trợ chéo cho 6 công ty con ở Nhật Bản và 4 công ty ở nước ngoài. Để hiện thực hóa triết lý NHÀ SÁNG TẠO THỰC PHẨM TOÀN CẦU, chúng tôi luôn nỗ lực duy trì một cơ chế linh hoạt, chủ động, kiên quyết đón đầu và thích ứng kịp thời với  mọi thay đổi trong môi trường kinh doanh bằng cách thực hiện 3 chiến lược:

1. Tăng cường sức mạnh có được trong kinh doanh nội địa tại Nhật Bản
2. Tăng trưởng kinh doanh ngoài nước
3. Tăng cường khả năng nền tảng như một tập đoàn toàn cầu

Bằng cách tiếp tục tận dụng những điểm mạnh của TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM NISSIN, đổi mới công nghệ và năng lực marketing, tích cực trau dồi và mang đến những giá trị mới thông qua việc xây dựng thương hiệu, chúng tôi sẽ tìm kiếm để trở thành TẬP ĐOÀN CÁC NHÃN HIỆU với những nhãn hiệu dẫn đầu thị trường trong những danh mục sản phẩm mà chúng tôi đã chọn .